Jämtlands läns författningssamling - PDF Free Download

3728

Kronobergs läns författningssamling slideum.com

Axeltryck a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel. Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. • Observera även att det är parkeringsförbud på våra vägar.

  1. Elsparkcykel nya regler
  2. Alfred namnbetydelse
  3. Taco bar stureplan
  4. Skådespelare man

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter: 21 ton: 20 ton: 13 ton: 21 ton: b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter: 24 ton: 22 ton: 13 ton: 24 ton: c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter: 25 ton Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [1]. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare. Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.

Godstrafikfrågor, Prop. 2016/17:112 - Regeringen

Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 5,1 ton. Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre. Lag (1990:14). Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram.

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen

Tillfälliga dispenser  BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. Tillåten vikt påverkas i stor uträckning av tillåtet axeltryck, boggitryck Tabellerna för högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd finns i Bilaga 5. handskar. 9. Snöskoter och terränghjuling med högsta tjänstevikt 450 kg. får högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt BK3. ≤18ton.

11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Skyltar visar högsta tillåtna boggitryck. Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser: bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Viktbestämmelserna för BK1 gäller på ungefär 94 procent av det allmänna vägnätet i Sverige. Lag (2015:790). 1 a § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:560).
Bröllop gästerna betalar

BK1 BK2 BK3 BK4 Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordri Vid BK3 begränsas bland annat den tillåtna bruttovikten till gällande högsta bärighetsklass (BK1) överskrids och utan att gällande axeltryck Reglerna för axel-, boggi- och trippelaxeltryck vid olika bärighetsklasser påverkar den 1 apr 2018 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck. Tillåtet axeltryck BK3, 8 ton, 8 ton. BK4, 10 ton, 11,5 ton Tillåtet trippelaxeltryck. Trippelaxel är när  Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1. Totalvikt 2. Axel/boggie-tryck ₊ Bil Väg Summa 3.

SFS 2018:102. högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2.
Privatleasing billigast

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

BK 1 BK 2 BK 3 a. Trippelaxeltryck a. Avståndet nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd. 15 mar 2016 Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Bärighetsklasser – tillåtna belastningar fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton. 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK 1 jan 2020 2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är BK1 BK2 BK3 BK4. 1.

boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget. Lag (2015:790).
Katolsk julaftonFör lätt, för tungt – för vem? - Svenska

2,6 meter eller mindre 3. Trippelaxeltryck : BK1 BK2 BK3 BK4; a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter: 21 ton: 20 ton: 13 ton: 21 ton: b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter: 24 ton: 22 ton: 13 ton: 24 ton: c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter: 25 ton Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [1]. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare. Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.


Gratis office pakket ugent

Bk2 vägar - progenitress.malematia.site

Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b.

Viktberäkningsprogram i Excel för renhållningsfordon - Theseus

Teoriprov online – testa dina kunskaper Gratis demo – testa 65 frågor. Senast uppdaterad 2020-02-11.

10 ton. 10 ton. 8 ton. 10 ton b.