Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

5919

Lärobok i njurfysiologi - Läkartidningen

3. fysiologi. 264 sidor. Köpenhamn:Gyl- dendal Uddannelse, 1999. ISBN 87-00- i klinisk fysiologi, Universitetssjukhu- njurens autoregulatoriska mekanismer.

  1. Ligand binding to receptor
  2. D2d säljare
  3. Förkylning bli frisk
  4. Vad ar motion riksdagen
  5. Bra arbetsmiljö i förskolan

Det som reabsorberas i njure transporteras i prox tubili med bärarmolekyl. PTH => ökn av calcitriol, ökad reabsorption av Ca, minskad reabsorption av P i njure. => frisättning Ca o P från skelett Calcitriol => ökad absorption Ca o P från tarm. Äv ökad reabsorption P i njure?? Njure och Urinvägar Endokrina organ Lymfoida organ Digestion 1 - Mag och tarm Digestion 2 - Övrigt Hjärta och kärl Reproduktionsorgan Artikelpresentation Professionell utveckling 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Njuren under mikroskopet. Här kommer en förenklad bild av hur njuren kan se ut i ett ljusmikroskop.

Det gör njurarna – Njurförbundet

1.4 Nuklearmedicinsk undersökning. 3. fysiologi. 264 sidor.

Fysiologisk påverkan - Vårdhandboken

Så bildas urin.

Syra-basbalans 15. Arbetsfysiologi 1 16. Arbetsfysiologi 2 17.
Designingenjor lon

njurens funktioner: reglerar jonbalansen blodet och därmed jonbalansen kroppen, även ph. många av jonerna fungerar som buffertar. stabilisera Njuren består av njurpyramider (pyramis renalis) som är njurmärgen (medulla renalis) med njurbark runt om sig (cortex renalis) och en njurkapsel runt om. Urin tar sig till spetsen på märgen, njurpapill (papilla renalis) och åker ut till Njurbäckenet (pelvis renalis) som leder ut urin genom urinledaren till urinblåsan. Njuren får vanligen sin blodcirkulation via en njurartär. Njurartären förgrenas i mindre kärl och slutligen i mycket små blodkärl som går till glomerulus. Njurarna avlägsnar överloppsvätska från kroppen och reglerar elektrolyt- och syrabalansen.

Njurar och urinvägar. Njurscintigrafi statisk. Njurscintigrafi dynamisk. Klinisk fysiologi (15288) Klinisk mikrobiologi (10414) Klinisk patologi och cytologi (6640) Njurens anatomi och fysiologi Njurens olika uppgifter inkluderar bland annat att reglera kroppens vätskebalans, utsöndra avfallsämnen samt producera endokrina substanser. För att klara av sina olika uppgifter består njuren av ett flertal olika mindre strukturer och varierande typer av celler.
Hotell taby

Njurens fysiologi

Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet. Njurarna omges av tjock, stram bindväv och mycket skyddande fett. Njurens yttersta lager kallas barken.

Njurens blodflöde ca 1,2 L/min (20-25 % av hjärt-minut volymen) - extremt högt flöde per gram vävnad! varför så hög genomblödning? ca 90 % till barken, och ca 10 % till märgen autoreglering, blodflödet minskar först då MAP < ca 70 mmHg - autoregleringen sker främst via myogen aktivitet Njurens funktion…. reglerar den extracellulära vätskans volym (ECV), och dess innehåll av salter. Njuren känner hur mycket salt det finns i plasman som rinner in i njuren. Om det finns för mycket salt blir vi törstiga, dricker, och kissar. Då försvinner salter med vätskan ut.
Storleksordna brak


Renografi njurscintigrafi, dynamisk - Region Kronoberg

Njuren under mikroskopet. Här kommer en förenklad bild av hur njuren kan se ut i ett ljusmikroskop. Det är jag som har ritat. Korpuskeln syns tydligt.Proximala tubuli känner man igen därför att det finns mikrovilli i den. Där sugs vätska upp. NJURAR A. Allmän målsättning Njuren har viktiga funktioner för att avlägsna slaggprodukter från livsprocesserna i kroppen och för att reglera kroppsvätskans sammansättning och volym.


Kungsholmens stadsdelsförvaltning familjeenheten

Nobelföreläsningar i fysiologi eller medicin Nobel Prize

Järnomsättning, hemosyntes, hemoglobinnedbrytning 12. Endotelcellens mediatorer och receptorer 13. Salt-vattenbalans 14. Syra-basbalans 15. Arbetsfysiologi 1 16. Arbetsfysiologi 2 17. Normal hemostas 18.

Njurkateter, Pyelostomi - Vasa centralsjukhus

fysiologi. 264 sidor. Köpenhamn:Gyl- dendal Uddannelse, 1999. ISBN 87-00- i klinisk fysiologi, Universitetssjukhu- njurens autoregulatoriska mekanismer. av E Hedlund · 2016 — Nyckelord: Pyometra, livmoderinflammation, hund, tik, njure, etiologi, patogenes. Key words: njurarna kan en beskrivning av njurens fysiologi vara behövlig. Vätskebalans – en fysiologisk bakgrund eller.

Njurens fysiologi är konceptuellt enkel: - Blodet strömmar genom den afferenta arteriolen i glomerulära kapillärerna. - Från kapillärerna (av mindre kaliber) tvingas blodet av trycket mot den efferenta arteriolen. En njure består av ungefär en miljon filtreringsenheter kallade nefron.Nefronen är njurens funktionella enhet. I den bildas urin. Den färdiga urinen samlas först i njurbäckenet (pelvis renalis) och förs sedan till urinledaren (ureter), för att ledas vidare till urinblåsan för tillfällig förvaring.