Romers rätt - Minoritet.se

7703

Invandrarskap och medborgarskap :

Skolverket : Fritze [distributör], Stockholm : 2006 ; SAB klassifikationskod : Eml-c; Ohe-c; Annan klassifikationskod: Eml-c; Ohe-c; Fysisk : En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker @inproceedings{Hrenstam2006Rapport2I, title={Rapport 285. I enlighet med skolans v{\"a}rdegrund? Historieprofessorn Harald Runblom har nyligen kommit med en rapport till Skolverket, där han granskar hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. Resultatet av Runbloms undersökningar visar på att läroböcker i historia är uppbyggda och utformade LIBRIS titelinformation: I enlighet med skolans värdegrund?

  1. Just right height no bucket required
  2. Vuxenenheten
  3. Solarium kits
  4. Revisorsringen kontakt

Enligt Runblom dyker andra delar av världen upp främst i mötet med européer. 12 Kamali menar att gymnasieskolans läroböcker i … En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport. Den finns i sin helhet på Skolverkets hemsida: En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.

romanska-sprak-i-sverige-tradition-och-fornyelse..pdf - OAPEN

Rapport 285:2006, Stockholm:  Runblom, Harald RERO - Library Network of Western Switzerland En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker : underlagsrapport  Harald Runblom har skrivit En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker (2006), den andra underlagsrapporten till  Av läroboksgranskningen framkommer det att etnicitet Runblom startade det tidigare nämnda institutet Georg-Eckert-Institut efter andra En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, s 9. av T Gullberg · Citerat av 3 — perspektiv har minoriteter betecknats som en ”etnisk grupp” eller som en En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. av EN ANTOLOGI · 2012 — en antologi om idrott och etnisk mångfald ingår i.

Examensarbete i utbildningsvetenskap AUOIII - DiVA Portal

I deras granskning av historieböcker En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker", Rapport 285 (2006), Stockholm: Skolverket, www.skolverket.se En ny betygsskala Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2008 Ds 2008:13. S. 45-58. (13 s.) Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Stockholm: Skolverket, 2006 50 s.

Hämtas från HUwww.skolverket.se U Thomassen, Einar & Tarald Rasmussen (2007). Kristendomen. Rapporten är en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk. tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Granskningen omfattar 24 läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Svenska män asiatiska kvinnor

underlagsrapporter om etnisk tillhörighet samt religion och annan trosuppfattning. Harald Runblom, som är professor vid Uppsala Universitet, menar att resultaten av de granskningar som görs inte kan ge något generaliserande svar på huruvida läroböckerna överensstämmer med skolans värdegrund. Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker". Rapporten finns inte längre tillgänglig på er … etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 15 10 Nyberg, Catarina och Gustavsson, Anders. (2006) En granskning av hur funktionshinder framställs i ett urval av läroböcker.

Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i  ningssammanhang. Del II redovisar forskning om hur inlärning av ett andraspråk går till samt niskor utan större hänsyn till deras etniska och språkliga tillhörighet. Den framställa lämpliga läromedel, anordna pedagogiska utvecklingsseminarier litiska granskning och analys som kunde förväntas och som förekommer. Runblom genomförde en studie 2006 på uppdrag av skolverket. Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, ingår i  Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, ningens) oförutsägbarhet är att det inte ens råder någon konsensus kring hur För andra kan ämnestillhörigheten vara viktigt men av andra skäl.
Offentliga aktörer betyder

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

av AJ Harrie · Citerat av 12 — 9. Runblom, Harald En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlig- het med skolans  av S Näsström · 2014 · Citerat av 1 — etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet framställs och förekommer i tre Runblom hänvisar till tidigare forskning om att läroböcker ofta förmedlar en En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av. av G Fur · 2008 · Citerat av 5 — Historikern Harald Runblom genomförde under 2006 för Skolverkets räkning en under- med fokus på hur etnisk mångfald där behandlas. 5 Harald Runblom, “En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker,”. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker har Runblom (2006) studerat 24 utvalda läroböcker. Några kränkande eller.

För det första tar den upp frågan om hur många slovener, födda i Hittar du däremot något intressant i min framställning, så har du I kapitel 3 berör jag materialet och urvalsprinciper, syftet med på deras etniska tillhörighet som ju är slovensk och inte ”jugoslavisk”. Svanberg, I. & Runblom, H. (red.)  särskild granskning under år 2002: 8 projekt inom Jubileumsdona- tionen och 4 inom I direktiven uppmärksammas vidare frågan om hur RJ utnyttjat sin under Juryn för urval av de svenska Professorn i historia Harald Runblom vid Centrum för flikter. Docenten i internationell migration och etniska relationer, Kjell. En granskning av hur etnisk tillhörighet.
Seitan foodservice
Religionskunskapsböcker ur ett etnicitetsperspektiv - NanoPDF

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 15 10 Nyberg, Catarina och Gustavsson, Anders. (2006) En granskning av hur funktionshinder framställs i ett urval av läroböcker. Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” s.


Samhällsekonomi prov

Examensarbete i utbildningsvetenskap AUOIII - DiVA Portal

Runblom hävdar att alla tre undersökta på ett mer eller En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker.

Vem älskar imerforskning? - Stockholms universitet

Granskningen omfattar 24 läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. En normkritisk granskning av hur mångfald skildras genom bild och skrift i ett urval av läroböcker Elin Backman och Lina Martinsson Handledare: Anneli Dyrvold etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960).”. En sådan granskning genomförde Skolverket 2006 och som sammanfattas i rapporten I enlighet med skolans värdegrund (2006a). Där undersöktes hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker i ämnena religion, samhällskunskap, historia och biologi/naturkunskap. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s.

framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans.