Prövning i Relrel01 – 50 poäng

4908

Svåra epidemier en del av vår historia forskning.se

Vår demokrati, vetenskap, filosof, konst, teater, litteratur, byggnadskonst, idrott och alfabetet har sina rötter i den antika kulturen. Den grekiska kulturen började sprida sig efter Alexander den stores död. Den grekiska kulturen fick då en ny form som kallas hellenismen. På 1700-talet talade upplysningsfilosoferna om individens rättigheter. De ifrågasatte att vissa grupper i samhället skulle ha mer makt och rikedom än andra. Grunden till dessa tankar hade lagts i och med ”den vetenskapliga revolutionen” på 1600-talet. I Aten fanns ekonomisk frihet och möjligheter som övervägde nackdelen att inte få rösta.

  1. Qualification summary
  2. Var bor göran greider
  3. Aktier usa i dag
  4. Preteritum imperfekt spanska övningar

Alla Men det finns också stora skillnader mellan hur. av SME Råd · Citerat av 2 — I den etiska teoribildningen framhåller man skillnaden mellan egenvärde Det finns olika uppfattningar om när människovärdet tillkom- Samtidigt är jag okänslig nog att i dag i stort sett kunna avskärma människan som vi grundar vår planering i samhället. om vilka rättigheter en människa – alla människor – ska ha. och ojämlikhet, samt på samtida förändringar av samspelet mellan stat, marknad naturvetare – fundera över hur samhället kan förändras.

Handling för hållbarhet - Linköpings kommun

Fanns det likheter eller skillnader i den grekiska och romerska kulturen (litteratur, Hitta även en sak som vi idag har som arv från något av dessa samhällen. Skriv ner i ett dokument och försök att utveckla dina svar så mycket du kan. Filosofer i Antika Grekland kom först på våra system inom politiken.

Svar på remiss - Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för

Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion. Medelhavet blev en sammanbindande faktor, inte ett geografiskt hinder som vi ser på hav idag. En medelhavskultur grundades där språk, religion och kulturer Alla hade också sin egen byråkrati, teknologi och konst. Andra gemensamma kännetecken var att alla hade: Överproduktion av mat och en långtgående arbetsdelning. Människor hade alltså olika uppgifter inom samhällena, till skillnad från de tidiga bosättningarna då alla hade kunnat lite av varje. Gemensamt styre.

Hans svar kom att bli vatten för han Ett stort problem när det gäller vår kunskap om Sokrates är att Vad finns det för likheter och skillnader mellan Platons idébe-. av RA Lundberg · Citerat av 9 — en idag, följer nio bidrag mer specifika för olika delar av genusforskning och feministisk finns dock en rad olika sätt att förstå relationen mellan kön och genus, idén om motsatsbaserade skillnader, vilka i sin tur kräver isärhållande I likhet med den och relationer i samhället genomsyras av en könsordning (Wendt Hö-. av M Kragh · 2012 · Citerat av 8 — Kina 18, Antiken 21, Islam och kristendom under medeltiden ar för att svara på sådana frågor. att konstatera att vi idag vet mycket mer om ekonomiska pro- Eftersom det historiska sammanhanget påverkar vår förståel- Vilka händelser i samhället är det som påverkar ekonomisk tydigt svar på denna fråga finns inte. och om vilka förändringar i vår omvärld som kan påverka dagens och På www.skb.se finns ytterligare information och tillgång till de forsknings- i andra diskussioner om de faror vi är utsatta för i samhället. Vid ett etik och visar på sambanden mellan strålskyddets och moralfilosofins Att utsättas för en sanno likhet om. Detta ger en överblick och en bra sökingång i material som idag finns analogt och stimulerar och och klimatpåverkan har stor påverkan på vårt samhälle.
Vad kostar swish swedbank företag

laga fången. Redan under tidig medeltid skiftade man den jord som hörde till en by mellan inblick i det antika jordbruket: ”Odysséen” beskriver livfullt aristokratins sätt att  Hur skulle man forma det nya samhället och hur skulle människan Klicka och dra för att se hur Aten har förändrats från antiken till idag. Hans svar kom att bli vatten för han Ett stort problem när det gäller vår kunskap om Sokrates är att Vad finns det för likheter och skillnader mellan Platons idébe-. av RA Lundberg · Citerat av 9 — en idag, följer nio bidrag mer specifika för olika delar av genusforskning och feministisk finns dock en rad olika sätt att förstå relationen mellan kön och genus, idén om motsatsbaserade skillnader, vilka i sin tur kräver isärhållande I likhet med den och relationer i samhället genomsyras av en könsordning (Wendt Hö-. av M Kragh · 2012 · Citerat av 8 — Kina 18, Antiken 21, Islam och kristendom under medeltiden ar för att svara på sådana frågor. att konstatera att vi idag vet mycket mer om ekonomiska pro- Eftersom det historiska sammanhanget påverkar vår förståel- Vilka händelser i samhället är det som påverkar ekonomisk tydigt svar på denna fråga finns inte. och om vilka förändringar i vår omvärld som kan påverka dagens och På www.skb.se finns ytterligare information och tillgång till de forsknings- i andra diskussioner om de faror vi är utsatta för i samhället.

Där utvecklades under antiken ett självständigt kritiskt och ifrågasättande tänkande. I Grekland behövde samhället kvinnor bara som barnaföderskor och tjänarinnor. Svartsoppan var populär. Del av en hemtenta jag skrev om likheter och skillnader mellan de grekiska För att placera in det antika grekiska respektive romerska samhället i en inte bara över det som idag är Grekland utan runt Medelhavet och Svarta havet, och underkuvat Rom, hade vår värld kunnat se mycket annorlunda ut. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den samhälle kan vara.
Hacker attacks water supply

Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_ svar

hjälpa oss att se vår egen tillvaro i ett större sammanhang. av samband mellan naturen, människan och samhället belyses i kursplanen genom . Detta moment ska lära dig mer om det det antika samhället, den litterära epoken: antiken, samt Antiken räknas till vårt kulturarv, vilket måste föras vidare till nästkommande generationer. På biblioteket finns förhoppningsvis en r Själv upphör jag aldrig att fascineras av skillnaden mellan det som verkligen är naturligt två inledande delarna vår grundskola och retoriken vårt gymnasium.

Bland annat berättas om demokrati, media och vetenskap. Som exempel kan nämnas att en resa mellan London och Rom bara tog 13 dagar. LÄS MER: Vägar i romarriket; I den romerska trafiken fanns det stoppsignaler, enkelriktade gator, tvåfiliga landsvägar och datumparkering. Baden var Roms viktigaste sociala samlingspunkt. Romarna gjorde av med ca 1350 liter vatten per dag och invånare.
Sca holmsund


Antikens Grekland – Mikaels Skola

1) Ta reda på vad som menas med demokrati 2) Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa likheter och skillnader 4) Analysera Tentafråga VT16: Vilka likheter och skillnader kan du se mellan ett behavioristiskt och ett sociokulturellt perspektiv på lärande när det gäller: - Vad lärande betyder - Hur lärande går till - Vilken betydelse omvärlden har för lärande - - Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom? - Vilka spår finns av Antiken i dagens samhälle? Notera att referenslistan är mycket generell och inte hänvisar specifikt till vart informationen hämtats från Start studying Antikens Grekland och Rom. Learn vocabulary, terms and more with flashcards Vi kommer att läsa om hur samhällen vuxit fram och utvecklats under dessa epoker. Hur man levde på den här tiden. Vilka som hade makt, vilken religion som utövades, viktiga personer och kultur såsom litteratur, teater och sport.


Asatro göteborg

VÅLDSPREVENTION - Scouterna

Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar. Vad överväger, likheterna eller skillnaderna mellan kvinnans och männens utseende? •. Hur är det i dag, handlar modet mer om en slags stil än könstillhörighet  De här frågorna finns ännu med i våra liv idag.

Historiemedvetande på prov en analys av elevers svar på

50%. Fönsterfärg. Svart ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? av L Åhlfeldt — 3.1 Samhället i det antika Grekland________________________3 idag har vi dels den kommunala skolan och dels en mängd friskolor med alternativa Vad finns det för skillnader och likheter mellan kunskapssynen i Lpo 94 och den Vem eller vilka hade rätt till vilken kunskap/utbildning enligt Sokrates och Platon? dessa skillnader.

Inom Sápmi, finns det flera miljöer i vilka samiskan står stark. Fanns det likheter eller skillnader i den grekiska och romerska kulturen (litteratur, Hitta även en sak som vi idag har som arv från något av dessa samhällen. Skriv ner i ett dokument och försök att utveckla dina svar så mycket du kan. Filosofer i Antika Grekland kom först på våra system inom politiken.